r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
...

-----------------------------------------------
Yeni Web Sitemiz Açılmıştır.
İlginize Teşekkür Ederiz. GÜNERDEN SİGORTA İŞLERİ ARACILIĞI A.Ş. ...

-----------------------------------------------
C.E.V.İ.Z.
   
Untitled Document
Ürün Özeti
GÜNERDEN SİGORTA A.Ş., C.E.V.İ.Z. paketi ile iş yerleriniz için çok özel bir poliçe sunuyor.

Artık elektronik cihazlarınızı sigortalarken, bir başka poliçeye gerek olmaksızın işyerinizdeki demirbaş ve dekorasyonu da teminat altına alabilirsiniz.

Cihaz, Ekipman ve İş Yeri Zarar Sigortası, iş yerinizdeki  demirbaş, dekorasyon ve elektronik cihazlarınızın uğrayacağı tüm hasar ve kayıpları tek bir poliçeyle teminat altına alır. Üstelik bir hasar neticesinde olası bir iş durması dolasıyısıyla uğrayabileceğiniz finansal kayıplarınızı da aynı poliçe ile sigortalayabilirsiniz..

Türkiye’de ilk ve tek olarak sadece GÜNERDEN SİGORTA A.Ş. tarafından hazırlanıp sunulan C.E.V.İ.Z.; Elektronik Cihaz Sigortası kapsamında sigortalanabilir cihazların yanı sıra, esasen Yangın Sigortaları ile teminat verilebilen demirbaş ve dekorasyona gelebilecek ani ve beklenmedik zararları da karşılar.
 
Teminatlar
Teminat Kapsamı
- Deprem
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj
- Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
- Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazlar ek teminatı
- İhmal, hatalı kullanım ve işletme hataları
- 3. şahısların vereceği zararlar
- Hırsızlık, soygun, gasp ve sabotaj
- Yangın (kavrulma ve alazlanma dahil), duman
- Patlama (infilak), içe patlama (implosion) 
- Yıldırım (direkt ve endirekt etkileri), fırtına ve dolu
- Hava ve kara taşıtları çarpması
- Sel / su baskını, dahili su ve sprinkler sızıntısı
- Yeraltı suyu ve yağmur suyu, paslanma
- Aşırı voltaj ve indüklenme

Ayrıca burada sayılamayan, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları'nda istisna edilmemiş daha birçok risk C.E.V.İ.Z ile teminat kapsamındadır. 
İsteğe Bağlı Ek Teminatlar
Talep etmeniz durumunda, ödeyeceğiniz ek prim ile poliçe içeriğini ihtiyacınız doğrultusunda daha da genişletebilirsiniz! 

- İş durması zararları
- Kiracı mali sorumluluk
- Komşu mali sorumluluk
- Cam kırılması
 
Merak Ettikleriniz
C.E.V.İ.Z. (Cihaz Ekipman ve İş Durması Zararları) Sigortası nedir?
Türk Sigortacılık piyasasına GÜNERDEN Sigorta tarafından hazırlanıp sunulan ve Elektronik Cihaz Sigortası kapsamı dahilinde bulunan cihazların yanı sıra Yangın Sigortaları ile teminat verilebilen demirbaş ve dekorasyonun başına gelebilecek tüm zararları liste zorunluluğu olmaksızın ve hasar sebebinin;
a) Ani ve beklenmedik,
b) Dış etkenli,
olması kaydı ile tazmin eden ve Maddi Zararlar Teminatı (Zorunlu Teminat), Kapsamlı Yazılım Teminatı (Seçimli Teminat), İş Durması Teminatı (Seçimli Teminat) oluşan bir TÜM RİSKLER (ALL RISKS) sigortasıdır.

C.E.V.İ.Z. poliçesinin hedef sigortalı kitlesi kimlerdir?
C.E.V.İ.Z. poliçesi hizmet sektörü, turizm acenteleri, avukat büroları noterler ve grafik-dizgi-baskı sektörü, küçük ölçekli imalathaneler, ticarethaneler vb. işletmelere hitap etmektedir.

C.E.V.İ.Z. sigortası ile neler teminat altına alınabilir?
- Ticari amaçla kullanılan tüm yarı iletken teknoloji kullanılmış cihazlar,
- Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları,
- Haberleşme, radyo ve TV ekipmanları,
- Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları,
- Makine - tesisat,
- Alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları
- Demirbaş - dekorasyon (masa, sandalye, dolap, halı, boya, badana vb.)

C.E.V.İ.Z. Sigortası’nın teminat ve kapsadığı sigortalanabilir varlıklar bazında ECS ve Yangın Sigortası ile farklılıkları nelerdir?
Bu konuyu bir tablo ile incelemek ve çokça bilinen bir sigorta türü olan Yangın Sigortaları ile bir karşılaştırma yapmak işimizi kolaylaştıracaktır.

Sigortalanır Varlıklar  /   Muafiyetler   /   Riskler

C.E.V.İ.Z.

E.C.S.

Yangın

                                  Sigortalanabilir Varlıklar

Elektronik Cihazlar (ofis ekipmanları, makineler, haberleşme cihazları, tıbbi cihazlar, bilgi işlem ekipmanları, grafik-baskı ekipmanları vb.)

Var

Var

Yok

Demirbaş – dekorasyon (masa, sandalye, dolap, boya, badana vb.)

Var

Yok

Var

Liste zorunluluğu

Yok

Var

Yok

                                           Muafiyetler

Muafiyet (yangın, yıldırım, infilak, fırtına, dahili su, yer kayması, kara-hava-deniz taşıtları çarpması, sel - su baskını, kar ağırlığı, duman)

Yok

Var

Yok

Muafiyet (bozulmalar, kullanıcı hataları, hırsızlık, yıldırımın endirekt etkileri, elektriksel hasarlar, çalışma hataları)

Var

Var

----
(Teminat Yok)

Muafiyet (deprem, GLKHH, T)

Var

Var

Var

                                          Teminatlar

 

C.E.V.İ.Z.

E.C.S.

Yangın

İhmal, hatalı kullanım, işletme hataları

Var

Var

Yok

Deprem

Var

Ek Teminat

Ek Teminat

GLKHH, T

Var

Ek Teminat

Ek Teminat

Hırsızlık, soygun, gasp

Var

Var

Yok

Açık alevle yangın

Var

Var

Var

Açık alevsiz yangın (kavrulma, alazlanma)

Var

Var

Yok

Duman

Var

Var

Ek teminat

Patlama (infilak)

Var

Var

Var

İçe patlama (implosion)

Var

Var

Yok

Direkt yıldırımın etkileri

Var

Var

Var

Hava taşıtları çarpması

Var

Var

Ek teminat

Kara taşıtları çarpması

Var

Var

Ek teminat

Dahili su

Var

Var

Ek teminat

Sprinkler sızıntısı

Var

Var

Ek teminat

Sel / su baskını

Var

Var

Ek teminat

Yeraltı suyu yağmur suyu

Var

Var

Yok

Nem, korozyon (paslanma) , don olayı

Var

Var

Yok

Fırtına

Var

Var

Ek teminat

Dolu

Var

Var

Yok

Enkaz kaldırma masrafları

Var

Ek teminat

Ek teminat

Tüpler için tüm riskler

Var

Ek teminat

Yok

Yurt içi seri nakliye – fazla mesai, tatil ücret ve zamları

Var

Ek teminat

Ek teminat

İskele, merdiven ve inşaat işleri

Var

Ek teminat

Yok

Otomatik bedel artışı

Var

Yok

Yok

Endirekt yıldırımın etkileri

Var

Var

Yok

Aşırı voltaj, indüklenme

Var

Var

Yok

3. Şahısların vereceği zararlar

Var

Var

Ek teminat

Pert hasarda yeniye göre ikame teminatı

Var

Yok

Yok

Taşınabilir elektronik cihazlar

Var

Ek teminat

Yok


C.E.V.İ.Z. Sigortası’nın seçimli teminatları nelerdir?
- Kapsamlı Yazılım Teminatı
- İş Durması Teminatı
Seçimli C.E.V.İ.Z. teminatlarıdır.

İş Durması Teminatı neleri kapsar, tazminat süresi ve limiti nedir?
C.E.V.İ.Z. kapsamında iş durması teminatı poliçede Maddi Zararlar Teminatı olması şartıyla verilebilmektedir.
Maddi Zararlar Teminatı verilen C.E.V.İ.Z. poliçelerinde Maddi Zararlar Teminatı kapsamına girecek bir sebepten dolayı sigortalının faaliyetinin durması veya aksaması nedeniyle oluşacak kar kayıpları bu teminatın konusunu oluşturur. Tazminat süresi; bu teminat kapsamında bir hasar oluşması sonucunda hasarın ve kaybın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma ve aksaması tamamen giderilerek normal faaliyete devam edilmesine kadar geçecek süre için ve azami 2 ay süre ile sınırlıdır.
(Bu bölüm ile ilgili verilebilecek teminat; Olay Başına; Maddi Zararlar Teminatı Sigorta Bedeli’nin % 50’si ve yıllık toplam azami 100.000.- USD ile sınırlıdır.)

C.E.V.İ.Z. Sigortası’nda sigorta bedeli nasıl tespit edilmelidir?
Sigorta Bedeli, genel şartlar gereği yeniye göre ikame masrafları olmalıdır. Yeni İkame Bedeli aşağıdaki unsurlardan oluşur:
Cihazın / demirbaşın yenisinin satın alış bedeli
+
Her türlü nakliye masrafları
+
Gümrük, resim, vergi ve harçlar
+
Montaj masrafları Seçilen teknoloji grubuna göre cihaz, makine, demirbaş ve dekorasyona ait bedellerin tümünün toplamı yukarıda açıklandığı şekilde dikkate alınarak hesaplanacaktır. Aksi takdirde eksik sigorta söz konusu olacaktır. Yeni ikame bedeli uygulaması ile sigorta konusu cihazın/demirbaşın çalışmasının bir hasar sonucu aksamasını önlemek ve hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak mümkündür. Aksi takdirde cihazın performansı azalır ve çalışması etkilenir.

C.E.V.İ.Z. Sigortası’nın fiyatını hangi faktörler etkiler?
C.E.V.İ.Z. Sigortasında uygulanacak fiyatlar için Teknoloji Grupları oluşturulmuştur. Fiyatlandırma bu Teknoloji Gruplarına göre değişmektedir. Sigortalanacak işletmenin faaliyet alanına göre girmiş olduğu Teknoloji Grubu Fiyatı kullanılmaktadır.

C.E.V.İ.Z. Sigortası’nda hasar ödemeleri nasıl yapılır?
Tam ziya halinde ve kısmi hasarlarda; tazminat tamir edilen parçanın veya cihaz/demirbaşın yeniye göre ikame bedelini ve kısmi hasarlarda ilave olarak gerekli tamir masraflarını öder.

C.E.V.İ.Z. Sigortası yapılabilmesi için şartlar nelerdir?