r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
...

-----------------------------------------------
Yeni Web Sitemiz Açılmıştır.
İlginize Teşekkür Ederiz. GÜNERDEN SİGORTA İŞLERİ ARACILIĞI A.Ş. ...

-----------------------------------------------
Maksimum Trafik Sigortası
   
Untitled Document
Ürün Özeti
Trafikte maksimum güvence ile yol alın!
Maksimum Trafik Sigortası, standart Trafik Sigortası ile sağlanan güvence limitlerini yükseltmeyi isteyen araç sahipleri için geliştirilen özel bir sigorta ürünüdür. Trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda devreye girecek olan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ile tamamlanan bu poliçe ile, aynı zamanda meydana gelebilecek bir kaza durumunda sürücü ve araçta bulunan yolcuları da GÜNERDEN SİGORTA Ferdi Kaza Sigortası güvencesi altına alırsınız.
 
Teminatlar
Teminat Kapsamı
GÜNERDEN SİGORTA Maksimum Trafik Sigortası kapsamında sağlanan güvenceler Zorunlu Trafik Sigortası, İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı ve Ferdi Kaza Teminatıdır.

Zorunlu Trafik Sigortası:
Motorlu araçlar için yasal bir zorunluluk olan Trafik Sigortası, bir kaza nedeniyle ortaya çıkabilecek ölüm ve yaralanmalarda, veya hukuki sorumluluğa yol açacak bir şeyin zarara uğraması durumunda, kazaya sebebiyet veren tarafın, 3. kişilere karşı olan sorumluluklarını önceden belirli limitler dahilinde gidermektedir.
İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı
Standart Trafik Poliçesi limitleri,  üçüncü şahıslara verilecek zararların tamamını karşılayamayabilir. Maksimum Trafik Poliçesi, standart trafik poliçeleri ile alınan teminat limitlerini, poliçe kapsamında yer alan ek İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ile yükseltmektedir.

İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı; zorunlu trafik poliçesi ile aynı risklere karşı teminat sağlamakta olup, zorunlu trafik poliçesi limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girmektedir.
Ferdi Kaza Teminatı
Maksimum Trafik Sigorta poliçesi, meydana gelebilecek bir kaza durumunda araç içinde bulunan sürücü ve yolcular için poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde Ferdi Kaza Sigortası teminatı içerir.

Bu teminat ile, kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya  sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumlarında, sigortalı tarafından belirlenen ve poliçe üzerinde belirtilen limitin toplu para ödemesi şeklinde tazmini gerçekleştirilmekte veya bu kaza neticesinde uğranan tedavi masraflarını, yine sigortalı tarafından belirlenen ve poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde karşılanması söz konusu olmaktadır.
 
Merak Ettikleriniz
Maksimum Trafik Sigortasının standart Trafik Sigorta teminatına artıları nelerdir?
Maksimum trafik poliçesi, standart trafik poliçeleri ile aldığınız teminatlara ek olarak üçüncü şahıslara karşı olan sorumluluğunuzun teminat limitlerini Maksimum Trafik poliçesi ek teminatlarından biri olan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ile yükseltmekte ve aynı zamanda meydana gelebilecek bir kaza durumunda araç içinde bulunan sürücü ve yolcular için poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde ferdi kaza sigorta teminatı sağlamaktadır.

Maksimum Trafik Sigortası ile hangi kullanım tarzları teminat altına alınmaktadır?
Maksimum Trafik Sigortası Hususi (Özel Otomobil), Kamyonet, Minibüs kullanım tarzları için düzenlenebilmektedir.

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı neleri kapsar?
İhtiyari Mali Mesuliyet poliçesi zorunlu trafik poliçesi ile aynı risklere karşı teminat sağlamakta olup, zorunlu trafik poliçesi limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girmektedir.

Maksimum Trafik Sigortası ile verilen Ferdi Kaza Teminatı neleri kapsar?
Kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, sigortalı tarafından belirlenen ve poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde toplu bir para ödenmesi şeklinde tazmin eder veya bu kaza neticesinde görmek zorunda kaldığı tedavi masraflarını yine sigortalı tarafından belirlenen ve poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde karşılar.

Maksimum Trafik Sigortasının fiyatını hangi faktörler etkiler?
Aşağıdaki faktörler prim hesabına etki etmektedir:
• Aracın hasar geçmişi
• Kullanım Tarzı
• Ruhsat sahibi bilgileri
• Plaka il kodu
• Poliçenin zamanında yenilenmesi veya yenilenmemesi (Trafik sigortası yaptırılması zorunlu bir sigorta olduğundan zamanında yenilenmeyen poliçeler için cezai yaptırım -süre sürprimi- uygulanmaktadır.)
• Poliçe ile alınan ek teminatların (İMM ve Ferdi kaza) limitleri