r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
...

-----------------------------------------------
Yeni Web Sitemiz Açılmıştır.
İlginize Teşekkür Ederiz. GÜNERDEN SİGORTA İŞLERİ ARACILIĞI A.Ş. ...

-----------------------------------------------
Yat Sigortası
   
Untitled Document
Ürün Özeti
Yat Keyfinizi de Düşündük
Yat Sigortası ile yatınızı yalnızca denizde değil, iç sularda, limanda seyir esnasında, marinada, rıhtımda, yatma mahallinde, çekek yerinde, dubaya bağlı ya da kızakta iken, deneme seferlerinde, tehlikede olan başka bir tekneyi çekerken, çekek yerine çekilirken veya denize indirilirken, sahilde ve depoda, sökme, montaj, normal ya da olağanüstü bakım esnasında da güvence altına alabilirsiniz.
 
Teminatlar
Teminat Kapsamı
Yatınız aşagıda belirtilen risklere karşı güvence altına alınmıştır:

- Denizlerin, ırmakların, göllerin ya da diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri
- Yangın
- Denize mal atılması
- Korsanlık
- Batma, çarpma, çarpışma, oturma, fırtına sonucu oluşacak hasarlar
- Hava ve kara taşıtları veya benzeri cisimler veya bunlardan düşen parçalar, rıhtım, liman 
teçhizat ve tesisatı ile temas
- Deprem, volkanik patlama ya da yıldırım gibi doğal afetlerle oluşan hasarlar
- Kumanya, yakıt, donanım, ekipman ve makinelerin yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmesi sırasında meydana gelebilecek kazalar
- İnfilak
- Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil)
- Yatın ve/veya servis botlarının tümüyle çalınması
- Normal bağlantısına ek olarak hırsızlığı önleyici bir aygıt veya ayrıca bilinen yöntemlerle yata veya bota emniyetli bir şekilde kilitlenmiş olan dıştan takma motorların çalınması
- Yatınıza veya kıyıdaki depo onarım mahalline zorla girilmesi koşuluyla dıştan takma motorlar veya ekipman da dahil makinelerin çalınması
- Makine veya teknedeki herhangi bir gizli kusur, şaftların kırılması veya kazanların patlaması nedeniyle oluşacak ziya veya hasarlar (Kırılan şaftın, patlayan kazanın veya kusurlu kısmın tamir ve ikame masrafları hariç)
- Herhangi bir kişinin ihmali (sigortalının, yat sahiplerinin veya yat işletmecilerinin hesabına yapılan bir tamirat veya tadilat işi yahut yatın bakımı itibariyle ihmalden veya sözleşmenin ihlalinden kaynaklanmış kusurların giderilmesi masrafları hariç)
- Hiçbir hasar çıkmasa dahi, bir oturmadan sonra sırf karinanın kontrolü amacıyla makul surette yapılmış masraflardır.

Üçüncü şahıslara karşı vermiş olduğunuz zararlardan doğan sorumluluklarınız da Yat Sigortası güvencesi altındadır.
- Yatınızın bir başka tekne ile çatışması halinde diğer tekne ve üzerindeki mala gelebilecek kayıp ve hasarlar
- Yatınız veya başka bir teknede ya da bunların yakınında meydana gelebilecek can kayıpları,
yaralanmalar, bedensel sakatlıklar veya hastalıklardan doğan sorumluluğunuz sonucu yapacağınız harcamalar ile can kurtarma masrafları
- Yatınızın liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telgraf ve telefon kabloları gibi sabit veya hareketli cisimlere vereceği zararlar
- Yatınızın bir kazaya uğraması halinde teknenin yada üzerindeki eşyanın çıkartılması, bir başka yere taşınması yada gerektiğinde yok edilmesi masrafları ile bu işlemler sırasındaki başarısızlık veya ihmaller dolayısıyla meydana gelebilecek sorumluluk halleri teminat altına alınmıştır.