r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
...

-----------------------------------------------
Yeni Web Sitemiz Açılmıştır.
İlginize Teşekkür Ederiz. GÜNERDEN SİGORTA İŞLERİ ARACILIĞI A.Ş. ...

-----------------------------------------------
Tekne İnşaat Sigortası
   
Untitled Document
Ürün Özeti
GÜNERDEN SİGORTA Tekne İnşaat Sigortaları; yeni inşa edilmekte olan veya tadilat gören tekneleri, gemi yapımcısının sorumluluğu altındayken gerçekleşebilecek risklere karşı, inşaatın başlangıcından suya indirilip yüzdürülmesine kadar geçen süre içerisinde güvence altına alır.
 
Teminatlar
Teminat Kapsamı
Teknenin kızağa konulmasıyla birlikte başlayıp, inşaat işleri sona erinceye dek meydana gelebilecek rizikolar, teknenin denize indirilmesi ve test rizikolarını da kapsayacak şekilde teminat altındadır. Tekne İnşaat poliçeleri bir yıldan uzun süreli yapılabilmektedir.

Teminat altına alınan başlıca riskler;
- Kızağa konmadan önceki riskler
- Kızağa konma ve imalat sırasındaki riskler
- Denize indirme riskleri
- Donatana teslim ve seyir tecrübeleri sırasındaki riskler