r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
...

-----------------------------------------------
Yeni Web Sitemiz Açılmıştır.
İlginize Teşekkür Ederiz. GÜNERDEN SİGORTA İŞLERİ ARACILIĞI A.Ş. ...

-----------------------------------------------
Gemi Tamircileri
   
Untitled Document
Ürün Özeti
Bir gemi tamircisi olarak, bakımınız altındaki gemiden, üçüncü kişilerin mülklerine gelecek hasardan ve ölüm veya kişisel yaralanmalardan siz yasal olarak yükümlü olabilirsiniz. Bu sigorta, sizin ihmalinizden veya sizin çalışanlarınızın, aracılarınızın ve taşeronlarınızın ihmalinden kaynaklanan ve mutabakata varılan limit kadar olan üçüncü kişilerin masrafları ve harcamalarına ilişkin yükümlülük dahil bu tür yükümlülüklere karşı size koruma sağlar.
 
Teminatlar
Teminat Kapsamı
Gemi tamircilerinin sorumluluğuna bırakılmış olan iskelede ya da kızaktaki gemiler ile kendi kontrolündeki üçüncü şahıslara ait emtea, araç vb. değerler ile üçüncü şahısların kendilerine gelebilecek gemi tamirciliği faaliyetinden kaynaklanan sorumluluk hasarlarını teminat altına alır.

Ayrıca Gemi Tamircileri Sigortası teminatı sizin yasal savunma masraflarınızı da kapsayacaktır.

Gemi Tamircileri Sigortası teminatı tipik olarak aşağıda sıralananlara karşı doğan yükümlülükleri, bu tür yükümlülüklerin gemi tamircisi sıfatıyla gerçekleştirilen tamiratlar esnasında veya sebebiyle meydana gelmek şartıyla, teminat altına alır:

- Sizin bakım, gözetim ve kontrolünüz altında olan gemi ve araçta meydana gelecek zarar veya  ziyan
- Enkazın ortadan kaldırılması
- Üçüncü kişi mülkleri/ölüm veya kişisel yaralanma
- Seyahat eden işçiler (limite tabi)