r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
...

-----------------------------------------------
Yeni Web Sitemiz Açılmıştır.
İlginize Teşekkür Ederiz. GÜNERDEN SİGORTA İŞLERİ ARACILIĞI A.Ş. ...

-----------------------------------------------
Marina İşletenleri
   
Untitled Document
Ürün Özeti
Bir marina/çekek yeri işletmecisi olarak bakımınız altında olan gemide meydana gelecek zarar ve ziyandan ve fiziksel yaralanma veya ölümden yasal olarak siz sorumlu olabilirsiniz. Bu sigorta, sigortacının Marina/Çekek Yeri İşletmecileri Sorumluluk Sigortası’na ilişkin klozlara tabi olarak, mutabakata varılan üst limite kadar bu tür yükümlülüklere ve yasal savunma masraflarına karşı size koruma sağlar.
 
Teminatlar
Teminat Kapsamı
Bu sigorta, marina veya çekek yeri işleten sigortalının, sigortalı mahalde marina/çekek yeri işletme faaliyeti ile ilgili olarak, bakım, gözetim ve kontrolü altındaki gemilere gelebilecek zarardan ve üçüncü kişilerin ölüm ve yaralanmasından doğan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.

Marina/Çekek Yeri İşletenleri Sorumluluk Sigortası teminatı tipik olarak aşağıda sıralanan yükümlülükleri, bu tür yükümlülüklerin marina işletiminiz sırasında veya sebebiyle meydana gelmesi şartıyla kapsar:

- Onarım, değişiklik, saklama, kızağa, bir boşluğa ve şamandıraya demirleme, sudan çıkarma veya suya indirme veya yakıt ikmali yapma ve geçici olarak çeşitli hizmetler sunmak için sizin bakım, gözetim ve kontrolünüz altında olan deniz aracında meydana gelecek zarar veya ziyan
- Sigortacının belirlenmiş limitlerini aşmadan teknelerin taşınması dahil
- Üçüncü kişi mülkler
- Üçüncü kişi ölüm veya fiziksel yaralanma
- Otopark yükümlülüğü
- Tesis riskleri
- Kiracının yükümlülükleri