r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
...

-----------------------------------------------
Yeni Web Sitemiz Açılmıştır.
İlginize Teşekkür Ederiz. GÜNERDEN SİGORTA İŞLERİ ARACILIĞI A.Ş. ...

-----------------------------------------------
Üçüncü Şahıs İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
   
Untitled Document
Ürün Özeti
GÜNERDEN SİGORTA Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası ile resmi sorumluluklarınızdan doğan mali risklere karşı sizi teminat altına alıyoruz.
 
Teminatlar
Teminat Kapsamı
Sigortalının faaliyetleri esnasında kendisinin ve/veya çalışanlarının neden olacağı bir olay sonucu üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sakat kalması ve/veya mallarında maddi zarar ve ziyan meydana gelmesi halinde sigortalının yasal sorumluluğu nedeni ile üçüncü şahıslar tarafından kendisinden talep edilecek tazminat taleplerinin neticelerine karşı poliçe üzerinde yazılı teminat limitine kadar teminat sağlanır.

Bu teminatın verilebilmesi için,

- İşyerinin faaliyet konusu
- İşyerinin yıllık cirosu
- Talep edilen teminat limitleri;
  • Kişi başına bedeni
  • Kaza başına bedeni
  • Kaza başına maddi

gibi ayrıntıların bilinmesi gerekmektedir.

Ana Teminatlar
Kişi başına bedeni zararlar. Kaza başına bedeni zararlar kaza başına maddi zararlar.

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar
Asansör kazaları sonucu Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk
 
Merak Ettikleriniz
Üçüncü şahısların talep edebileceği manevi zararlar teminat kapsamında mıdır?
Hayır, bu sigorta ile yalnızca işletme faaliyetleri nedeniyle üçüncü şahısların karşılaşabilecekleri maddi ve bedeni zararlar yukarıda belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.

Asansörler dolayısıyla meydana gelebilecek zararlar teminat altında mıdır?
İsteğe bağlı olarak bu risk de teminat altına alınabilir.

Kimlerin faaliyetleri sırasında oluşabilecek hasarlar teminat altındadır?
Sigortalının kendisi ve/veya çalışanlarının neden olduğu bedeni-maddi zararlar teminat kapsamındadır.

Bu poliçeye kimler ihtiyaç duyabilir?
3. şahıs mali mesulitet poliçesini oteller, moteller, alışveriş merkezleri, çeşitli büyüklüklerdeki işyerleri, otopark, tamirhane ve garaj işletenleri yaptırabilir.