r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
...

-----------------------------------------------
Yeni Web Sitemiz Açılmıştır.
İlginize Teşekkür Ederiz. GÜNERDEN SİGORTA İŞLERİ ARACILIĞI A.Ş. ...

-----------------------------------------------
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
   
Bu sigorta poliçesi bütün serbest kamu ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş tabipleri ve uzman sağlık görevlileri için zorunlu olup, mesleklerini ifa ederken yapmış oldukları tıbbi kötü uygulamadan ötürü ortaya çıkan zararlar ve tazminat taleplerini önceden belirlenmiş olan sigorta limitlerine kadar teminat altına alır.